Όροι χρήσης

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ


Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι Συναλλαγών διέπουν την προσφορά και την πώληση προϊόντων στον ιστότοπό μας («thelady.gr»).

Τα προϊόντα που αγοράζεις  από το thelady.gr πωλούνται απευθείας από την εταιρία μας Κ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε.  («thelady» ή  «Πωλητής»), με εταιρική έδρα στην Ελλάδα, στη διεύθυνση Λεωφόρο Παπανικολάου 30,  57010, Θεσσαλονίκη, με αριθμό μητρώου επιχειρήσεων, ΑΦΜ 801317445, Αριθμός Γεμή: 154268906000.

Ο χρήστης του διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζει ότι διάβασε τους παρόντες όρους, συμφωνεί με αυτούς και αναλαμβάνει την υποχρέωση της τήρησης τους.

Για εμάς ο πελάτης είναι υποχρέωσή μας να είναι πάντα ενημερωμένος και διασφαλισμένος. Για τον λόγο αυτό ενημερώνουμε τους πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος μας για τα ακόλουθα θέματα:


Α. ΑΣΦΑΛΕΙΑ


H Ιστοσελίδα thelady.gr χρησιμοποιεί το διεθνές πρωτόκολλο SSL, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι πληροφορίες της πιστωτικής κάρτας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet.

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.


Β. ΤΟ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ


Τα χαρακτηριστικά και άλλα στοιχεία των πωλούμενων προϊόντων είναι διαθέσιμα και μπορείτε να τα πληροφορηθείτε ακολουθώντας τις οδηγίες αναζήτησης που παρατίθενται στην ιστοσελίδα μας και κάνοντας “κλικ” στο όνομα του αντίστοιχου προϊόντος.


Γ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ


Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως έχει τροποποιηθεί.

Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του e-shop, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων ενaώ η εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.


Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΣΩ E-SHOP:


Συμπλήρωση ειδικής φόρμας με τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης. Τα προσωπικά και φορολογικά στοιχεία συμπληρώνονται από τον αγοραστή και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα τους.

Την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης, με την ηλεκτρονική επιλογή «ΑΠΟΔΟΧΗ» που δίνεται στον ενδιαφερόμενο από τον διαδικτυακό τόπο.

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να αγοράσουν από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, το thelady.gr σας παρέχει τους ακόλουθους εναλλακτικούς τρόπους πληρωμής:

Με τη χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας. Η χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας γίνεται την ημέρα ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας. Το thelady.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας και όλοι οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών υπόκεινται σε ελέγχους εγκυρότητας.

Είναι σημαντικό να αναφέρετε απαραιτήτως ένα τηλέφωνο επικοινωνίας και μια έγκυρη διεύθυνση e-mail.

Ο καταναλωτής μέσω του διαδικτυακού τόπου ενημερώνεται από την εταιρεία πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του για τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του προϊόντος, την τιμή, την ποσότητα, τις δαπάνες μεταφοράς, τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης, της διάρκειας ισχύος και της τιμής της ενδεχόμενης προσφοράς.

Με την αποστολή της φόρμας παραγγελίας, ο καταναλωτής λαμβάνει διαδικτυακά αντίγραφο της παραγγελίας, το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει.

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους κάτω από κάθε προϊόν συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ (24%), ενώ το thelady.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές χωρίς να υποχρεούται να ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό.

Σημείωση: Οι πελάτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπόκεινται σε τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις λόγω διαφορών στην ισοτιμία, εκτελωνισμών κλπ για τα οποία η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη.


Ε. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ


Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο διαχειριστής δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο διαχειριστής αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης ο διαχειριστής δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο διαχειριστής δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής.

Ο ιστοχώρος αυτός, για τη διευκόλυνση των χρηστών, περιέχει σε διάφορα σημεία του μέσω ειδικών συνδέσμων παραπομπές σε άλλους ιστοχώρους (links ή hyperlinks). Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη, για το περιεχόμενο των ιστοχώρων αυτών, ούτε γνωρίζει αν το περιεχόμενο αυτό είναι συμβατό με τη σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία. Δέον να χρησιμοποιείτε τους ιστοχώρους αυτούς πάντοτε με την δέουσα προσοχή. Η χρήση των ιστοχώρων αυτών γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη.


ΣΤ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ


Τα ενημερωτικά δελτία (newsletters) τα οποία ο χρήστης των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του διαχειριστή και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Ο διαχειριστής δύναται να παρέχει στους χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το διαχειριστή για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Ο διαχειριστής διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Ο διαχειριστής καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.


Ζ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ


Ο ιστοχώρος αυτός προστατεύεται από την εθνική και διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένου του Ν. 2121/1993 καθώς και κάθε άλλης σχετικής διατάξεως. Η αναπαραγωγή με οποιοδήποτε τρόπο του περιεχομένου ή μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας, περιλαμβανομένου του κώδικα html, των εικόνων και των λοιπών δεδομένων, απαγορεύεται αυστηρώς χωρίς προηγούμενη γραπτή ειδική άδεια από την Εταιρεία επί τούτου, με εξαίρεση τα δικαιώματα ιδιωτικής αναπαραγωγής που παρέχονται από τον Ν. 2121/1993 καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη.

Όλα τα ονόματα προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, η εμπορική επωνυμία της Εταιρείας καθώς και των εταιρειών που αντιπροσωπεύει καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που διακρίνει προϊόντα ή παραγωγούς ή διανομείς προϊόντων προστατεύονται από τις διατάξεις περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται η χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός κι αν παρέχεται από την Εταιρεία ειδική γραπτή άδεια. Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν διεκδικεί κανένα απολύτως δικαίωμα σε οποιαδήποτε εμπορικά σήμα ή συναφές δικαίωμα τρίτων προσώπων, που εμφανίζεται στον παρόντα ιστοχώρο. Αυτά εμφανίζονται στην ιστοχώρο μόνο με αποκλειστικό σκοπό να προσδιορισθούν τα συγκεκριμένα προϊόντα και σε καμία περίπτωση η χρήση τους δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως διεκδίκησή τους από την Εταιρεία ή συσχετισμός της Εταιρείας με τους δικαιούχους των σημάτων αυτών.

Μη εμπιστευτικότητα πληροφοριών και παραίτηση από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας: με την επιφύλαξη των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και της σχετικής δήλωσης της Εταιρείας που μπορείτε να βρείτε εδώ, η Εταιρεία θα θεωρήσει οιαδήποτε αλληλογραφία της αποστείλετε με οιοδήποτε τρόπο, όπως e-mail, φόρμα επικοινωνίας κλπ, ως μη απόρρητη. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αξιοποιήσει αυτήν την αλληλογραφία, με κάθε τρόπο, όπως με αναδημοσίευση, με εμπορική εκμετάλλευση κλπ, δίχως να έχει οιαδήποτε υποχρέωση για αμοιβή ή για οποιασδήποτε μορφής αποζημίωση, εκτός κι αν ορίζεται ρητώς διαφορετικά από το νόμο. Με την αποστολή μηνύματος προς την εταιρεία παραιτείστε ρητώς και ανεκκλήτως από οποιοδήποτε δικαίωμα επί του μηνύματος ή από το μήνυμα, όπως ενδεικτικώς το δικαίωμα απορρήτου, το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, το δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και άλλα.

Ο κατάλογος των περιορισμών είναι ενδεικτικός. Με δεδομένο ότι η χρήση του ιστοχώρου γίνεται χωρίς αντάλλαγμα, η καλή πίστη ενδέχεται να επιβάλλει κι άλλους περιορισμούς στον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας.


Θ. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ


Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Η Κ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι.Κ.Ε.  δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής της υπαιτιότητας και θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.


Ι. ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ


Αλλαγές σε προϊόντα πραγματοποιούνται εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος. Για λόγους διασφάλισης της υγιεινής και προστασίας των πελατών μας αλλαγές δεν γίνονται δεκτές σε εσώρουχα.  

Ελλάδα: Η πρώτη Αλλαγή που πραγματοποιείτε εντός Ελλάδας γίνεται δωρεάν χωρίς κάποια χρέωση μεταφορικών. Εφόσον χρειαστεί δεύτερη ή περισσότερες η κάθε επόμενη αλλαγή χρεώνεται με 3 ευρώ που είναι το κόστος μεταφορικών.

Κύπρος: Η κάθε αλλαγή για την Κύπρο χρεώνεται με κόστος μεταφορικών 5 ευρώ   


Κ.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 


Ο χρήστης δύναται, χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας να ακυρώσει μία παραγγελία που έδωσε με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας, ώστε αυτή να μην εκτελεστεί, υπό την  προϋπόθεση ότι αυτή δεν έχει ήδη εκτελεστεί (παραγγελίες που βρίσκονται σε στάδιο “Εκκρεμής” ή “Σε επεξεργασία”).

Ο χρήστης δύναται, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των αγαθών να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση που σύναψε με την Εταιρεία (δηλαδή, για όλα τα αγαθά κάθε παραγγελίας) επιστρέφοντας όλα τα προϊόντα της παραγγελίας άθικτα, πλήρη και στη συσκευασία τους όπως ακριβώς τα παρέλαβε και με δικά του έξοδα αποστολής. Η Εταιρεία στην περίπτωση αυτή θα επιστρέψει στον χρήστη όλα τα χρήματα που έλαβε από αυτόν (με πίστωση στον λογαριασμό της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας του ή μέσω PayPal, εφ’ όσον τα χρησιμοποίησε για τη συναλλαγή, άλλως με κατάθεση σε προσωπικό τραπεζικό λογαριασμό επιβαρυνόμενος εξ' ολοκλήρου με τα τραπεζικά έξοδα). Η δήλωση υπαναχώρησης μπορεί να γίνει είτε υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected] το έντυπο που βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μας (πατήστε εδώ) είτε συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το εν λόγω έντυπο υπαναχώρησης είτε με οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφαση του αγοραστή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και η οποία έχει περιέλθει αποδεδειγμένα σε γνώση μας. Εάν το έντυπο δεν σταλεί σε ηλεκτρονική μορφή θα πρέπει να συνοδεύει τα αγαθά μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο τους. Ο χρήστης οφείλει, στη περίπτωση αυτή, να επιστρέψει με μέσο της επιλογής του και με δικά του έξοδα τα αγαθά στην Εταιρεία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε ότι υπαναχωρεί από τη σύμβαση. Ο χρήστης φέρει ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών. Με απλά λόγια, το αγαθό πρέπει να είναι σε κατάσταση τέτοια η οποία να επιτρέπει την επαναπώλησή του. Η Εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά και ελέγξει ότι αυτά επέστρεψαν χωρίς να χρησιμοποιηθούν και είναι σε κατάσταση όπως ακριβώς πριν την πώληση τους. Ο χρήστης δύναται να επιστρέψει ο ίδιος το αγαθό στην έδρα της Εταιρείας. Αγαθό το οποίο είχε πωληθεί με επιπλέον δώρο θα πρέπει να επιστραφεί μαζί με το επιπλέον δώρο, διαφορετικά η αξία του δώρου θα αφαιρεθεί από το επιστρεφόμενο ποσό.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ισχύουσες διατάξεις του ν. 2251/1994 περί υπαναχωρήσεως.

Τα δικαιώματα ακύρωσης, υπαναχώρησης ή αντικατάστασης δεν πρέπει να συγχέονται με την περίπτωση ελαττωματικών αγαθών, καθώς αυτά καλύπτονται από τις αντίστοιχες εγγυήσεις.


Λ.  Όροι προσφοράς 2+1


• Η προωθητική ενέργεια αφορά τα προϊόντα που βρίσκονται στην κατηγορία "2+1 ΔΩΡΟ". Η εταιρία thelady.gr έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να ολοκληρώσει την προωθητική ενέργεια όποτε επιθυμεί.

• Η προσφορά είναι 2+1 προϊόντα, δηλαδή προσθέτοντας 3 προϊόντα, από την αντίστοιχη κατηγορία, στο καλάθι σου αποκτάς το 1 από τα 3 ως Δώρο. Το δώρο είναι πάντα αυτό με την χαμηλότερη αξία από τα τρία. Εάν και τα 3 προϊόντα έχουν την ίδια αξία τότε επιλέγεται από το σύστημα το τελευταίο που προστέθηκε στο καλάθι.

• Στο Προϊόν που δίδεται ως Δώρο γίνεται αλλαγή όπως και σε όλα τα υπόλοιπα αλλά μόνο με παρόμοιο προϊόν, ίσης αξίας και από την κατηγορία "2+1 Δώρο". Εάν το προϊόν που επιλεγεί για αλλαγή έχει διαφορετική αξία, τότε θα πρέπει να καταβληθεί στην εταιρία μας και η επιπλέον αξία από την τρέχουσα αξία του προϊόντος. Εάν το προϊόν που αλλαχθεί, αλλαχθεί με προϊόν εκτός της κατηγορίας "2+1 δώρο" τότε θα πρέπει να επιστραφεί το προϊόν Δώρο καθώς η αγορά στο σύνολο της δεν θα πληροί τους όρους της προσφοράς. 

• Αλλαγές πραγματοποιούνται μόνο με αντίστοιχα προϊόντα της κατηγορίας "2+1 Δώρο" .

• Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων επιστρέφεται και το δώρο, είτε αφορά ολική επιστροφή είτε μερική. (π.χ. εάν γίνει επιστροφή στο 1 από τα τρία προϊόντα θα πρέπει να επιστραφεί και το δώρο) 

Για περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να καλέσετε Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 -17;00, στο τηλ. μας κέντρο 2310256639


Επιστροφές:


Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας, την κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα.

Επιστροφές γίνονται δεκτές στην περίπτωση λάθους της Εταιρείας μας στην εκτέλεση της παραγγελίας που καταχωρήσατε ή λόγω ελαττώματος του προϊόντος . Εφόσον ο λόγος της επιστροφής σας αφορά σε λάθος της εταιρείας ή ελάττωμα δεσμευόμαστε να αναλάβουμε το κόστος επιστροφής του προϊόντος.

Η επιστροφή θα γίνεται δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης της εταιρείας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία και στην άρτια και άριστη κατάσταση στην οποία το παραλάβατε μαζί με την Απόδειξη λιανικής πώλησης και συμπεριλαμβανομένων των ειδικών σημάνσεων του προϊόντος (καρτελάκια), και χωρίς να έχει παραβιασθεί η συσκευασία σε διαφορετική περίπτωση τα είδη δεν γίνονται αποδεκτά και σας αποστέλλονται πίσω ως «απαράδεκτη επιστροφή».

Το είδος που επιστρέφετε θα πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται και από το παραστατικό αγοράς του , εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών

Δικαίωμα υπαναχώρησης:

Εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας μπορεί να πραγματοποιηθεί επιστροφή των προϊόντων με τους όρους που περιγράφεται και στην πιο πάνω παράγραφο  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (Κ.) επιστρέφοντας την αξία των προϊόντων όπως περιγράφεται παρακάτω:

Ελλάδα:  Εφόσον τα προϊόντα επιστραφούν στην εταιρία μας με έξοδα του αγοραστή, επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό της αξίας των προϊόντων με τον τρόπο που έγινε η πληρωμή τους (Στην κάρτα, paypal ή στην τράπεζα σε λογαριασμό της επιλογής του αγοραστή εφόσον πληρώθηκαν με αντικαταβολή).  Εφόσον η επιστροφή των προϊόντων γίνει με χρέωση των μεταφορικών στην εταιρία μας, τότε θα επιστραφεί το ποσό της αξίας των προϊόντων μειωμένο κατά 3 ευρώ που αντιστοιχεί στο κόστος μεταφορικών (Currier). 

Κύπρος:  Εφόσον τα προϊόντα επιστραφούν στην εταιρία μας με έξοδα του αγοραστή, επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό της αξίας των προϊόντων με τον τρόπο που έγινε η πληρωμή τους (Στην κάρτα, paypal ή στην τράπεζα σε λογαριασμό της επιλογής του αγοραστή εφόσον πληρώθηκαν με αντικαταβολή -επιβαρύνοντας εξ' ολοκλήρου τον αγοραστή με τα τραπεζικά έξοδα μεταφοράς).  Εφόσον η επιστροφή των προϊόντων γίνει με χρέωση των μεταφορικών στην εταιρία μας, τότε θα επιστραφεί το ποσό της αξίας των προϊόντων μειωμένο κατά 5 ευρώ που αντιστοιχεί στο κόστος μεταφορικών (Currier). 


Τρόποι Αποστολής:


Τα προϊόντα μας αποστέλλονται σε Ελλάδα, Κύπρο αλλά και σε όλες τις χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα έξοδα αποστολής για όλες τις παραγγελίες άνω των 10€ για την Ελλάδα είναι Δωρεάν και το κόστος αντικαταβολής 3.50€. 


Ελλάδα:


Όλες οι παραδόσεις μας γίνονται μέσω της ACS courier από 1 έως 4 εργάσιμες ημέρες και τα έξοδα μεταφοράς είναι δωρεάν. Εφόσον επιλέξετε τρόπο πληρωμής με αντικαταβολή τότε υπάρχει επιπλέον χρέωση 3,5 €. Τα έξοδα αποστολής και αντικαταβολής αναφέρονται αναλυτικά πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Οι τηλεφωνικές Παραγγελίες στην Ελλάδα έχουν χρέωση αντικαταβολής 3.5€ και η πληρωμή της παραγγελίας γίνεται στην εταιρεία κούριερ κατά την παράδοση.


Κύπρος:


Όλες οι παραδόσεις μας γίνονται μέσω της ACS courier από 3 έως 6 εργάσιμες ημέρες και τα έξοδα μεταφοράς είναι δωρεάν για παραγγελίες άνω των 60€. Για παραγγελίες κάτω των 60€ τα έξοδα αποστολής είναι 4.00€ και αντικαταβολής 2.00€ αναφέρονται αναλυτικά πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.


Γερμανία, Ρουμανία


Τα έξοδα μεταφοράς είναι 10€